Blog Post

Zápis z Členské schůze konané dne 19. 10. 2018

Zápis z Členské schůze konané dne 19. 10. 2018

Zápis z Členské schůze spolku ,,Sdružení rybáři Hostěradice z.s.“(07296193) konané dne 19. 10. 2018

Přítomní členové se podepsali na prezenční listinu,která je přílohou č.1 tohoto zápisu.

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE :

 1. Brigády 2018
 2. Násada ryb 2018,lovné míry
 3. Rybářský řád rybníku,,Starý lom“(předběžná úprava)
 4. Výroční členská schůze,výběr sumářů ulovených ryb
 5. Diskuse

1. BRIGÁDY 2018 :

1 brigáda 2018 se stanovuje na sobotu 10.11.2018 od 8.00 do 16.00 hodin na místě rybníku ,,Starý lom“

1.A. Pracovní činnost :

 • betonové desky pod sklad krmení pro ryby, položení a vyrovnání desek (rýč, krumpáč, lopata)
  zařídit betonové desky, nákladní vozidlo – Vacek Petr
 • plechový sklad krmení, montáž plechového skladu, nátěr maskovacími barvami
  zařídit sklad, nátěrové hmoty, štětce – Vacek Pavel
  zařídit papírové, plastové sudy na krmení – Scharf Jan, Vespalec Jiří
  zařídit převoz krmení Vacek Petr
 • montáž a nátěr laviček, asi 3 – 4 ks (palice, rýč, krumpáč)
  zařídit trubky s pásovinami, základní barvu – Vacek Lukáš
  zařídit dřevo na lavičky – Scharf Jan
 • montáž ohnišť 3ks – (rýč, krumpáč)
  zařídit kameny kolem zapuštěných ohnišť???????
  zařídit vlastní ohniště?????????????
 • zaměření hloubkových bodů 10 ks
 • výsadba stromků jedlí 30 ks
  zařídit stromky – Vacek Petr

1.B. Možná další činnost :

 • klece na návnadové rybičky
 • konstrukce pro divoké kačeny
 • nástěnky na dokumenty SRH
 • posun a rozšíření vjezdové brány

2. NÁSADA RYB 2018 :

Bylo navrženo rozšíření násady ryb pro rok 2018 :

 • amur bílý asi 50 ks dle ceny – odsouhlaseno s lovnou mírou dle platného rybářského řádu
 • pstruh duhový – neodsouhlaseno
 • jeseter – neodsouhlaseno
 • lín obecný – odsouhlaseno,Vacek Pavel zjistí podmínky a ceny dodávky
 • úhoř říční – odsouhlaseno,Vacek Pavel zjistí podmínky a ceny dodávky

3. RYBÁŘSKÝ ŘÁD RYBNÍKU,,STARÝ LOM“(PŘEDBĚŽNÁ ÚPRAVA) :

Bylo navrženo rozšíření a úprava lovných ryb a jejich lovných délek pro rok 2019 :

 • úhoř říční – min.lovná míra 60 cm – odsouhlaseno
 • candát – min.lovná míra 60 cm – odsouhlaseno

TATO ÚPRAVA BUDE ZAPSÁNA DO RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU PO ODSOUHLASENÍ POČTU KUSŮ SPOLEVNÝCH RYB A TO
VÝBOREM A ČLENSKOU ZÁKLADNOU NA VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZI KONANÉ 19.1.2019.

4. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZA ROK 2018 :

Všechny sumáře vrátit ke kontrole od 20.12.2018 do 5.1.2019 na adresu Hostěradice 459, Vackovi

Schůze Výboru ,,Sdružení rybáři Hostěradice z.s.“ se bude konat 5.1.2019, čas a místo bude oznámeno

Výroční Členská schůze,,Sdružení rybáři Hostěradice z.s.“ se bude konat 19.1.2019, čas a místo bude včas oznámeno

5. DISKUSE :

 • Vzduchové otvory do ledu při zamrznutí nezapomenout řešit
 • Nákup chaty od Martiny Komendové

V Hostěradicích dne 19.10.2018

Related Posts