Blog Post

Hlavní body z výroční členské schůze konané dne 2.2.2019

Hlavní body z výroční členské schůze konané dne 2.2.2019

ZAHÁJENÍ, PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU ČLENSKÉ SCHŮZE

Program schůze:

 • Členská základna (počet členů, rybářů 2018; počet brigádnických hodin)
 • Úlovky, násada 2018, násada 2019 (počet ulovených, nasazených ryb)
 • Finanční zpráva (příjmy, výdaje, půjčky, sponzoři, investice 2019)
 • Akce – plán a jeho plnění 2018, plán akcí 2019
 • Areál a jeho výstavba, plán a jeho plnění 2018, plán rozšíření 2019
 • Připravované změny a doplnění (stanovy, rybářský řád, hostenky, členská základna)
 • Diskuze, názory, myšlenky
 • Závěr

Členská základna (počet členů, rybářů, počet brigádnických hodin 2018)

 • Členů v roce 2018 celkem 40 osob, všichni místní s bydlištěm Hostěradice, Chlupice, Míšovice. Z toho jsou 4 mladiství do 18 let.
 • Rybářů v roce 2018 celkem 19 osob, všichni místní s bydlištěm Hostěradice, Chlupice, Míšovice. Z toho 4 mladiství do 18 let.

Brigádnické hodiny:

 • Na základě počtu členů a rybářů se mělo odpracovat celkem 350 hodin
 • Skutečně se odpracovalo 244 hodin, tedy nesplněno. Vzhledem k faktu, že jsme začali až za polovinou roku, se výbor dohodl, že se nebude na tyto stavy přihlížet. Dojde ale ke změnám stanov tak, aby pravidla byla jasná a pevná a aby se již nikdy tento stav neopakoval.
 • Máme mezi s sebou i občany, kteří nejsou členy spolku a ti pro nás odpracovali 15h. Děkujeme

Úlovky, násada 2018, násada 2019

Násada 2018:

 • Směs rybiček do 10 cm – 70 kg
 • Karas KOI do 15 cm – 25 ks
 • Amur do 40 cm – 7ks
 • Amur do 60 cm – 4 ks
 • Kapr do 15 cm – 200 ks
 • Kapr do 30 cm – 10 ks
 • Kapr do 45 cm – 105 ks
 • Kapr do 60 cm – 324 ks
 • Kapr nad 60 cm – 20 ks

Uloveno 2018:

 • Kapr – 30 ks

Násada 2019:

 • Bude doplněno o Lína obecného
 • Další doplněnou rybou bude jeseter

Plán rozvoje areálu

 • Dětské hřiště, rybárna, pergola, stožáry na vlajky, ohrada pevná (na ovce nebo kozy), ohrada přesouvací, výsadba dalších stromů, výstavba mola
 • Marketing: trička SRH, vlajky SRH a sponzorů, logo SRH na ceduli

Připravované změny a doplnění (stanovy, rybářský řád, hostenky, členská základna)

Stanovy:

 • ČL. VIII Členství (rozšiřujeme) – bod 5odstavec c) osoba nemající trvalý pobyt v k.ú. v obci Hostěradice, může být za člena SRH přijata pouze po hlasování výborem SRH a to nadpoloviční většinou
 • ČL. VIII Členství (rozšiřujeme) – bod 11 odstavec h) odpracovat minimální počet brigádnických hodin na akcích spolku ve výši 20 hodin na jeden kalendářní rok.
 • Pracovní brigádnickou povinnost si každý člen musí odpracovat osobně. Pouze v případech, kdy má člen sníženou pracovní schopnost, nebo závažnou nemoc nebo závažný zdravotní stav, za něj může odpracovat jeho povinnost třetí osoba, nebo si tuto povinnost může splnit náhradním peněžním plněním. Jedna hodina neodpracované brigádnické povinnosti má hodnotu minimálně 200 Kč. Každý z členů a rybářů je povinen odpracovat minimálně 10 h/rok (ostatní může doplatit), pokud rybář neodpracuje povinných 10 brigádnických hodin, nebude mu na další roky poskytnuta povolenka. O mimořádném prominutí brigádnické povinnosti, pouze u závažného onemocnění, rozhodne výbor spolku.

Rybářský řád – změny:

 • Změna lovné míry: kapr – 45-65 cm
 • Ukončení lovné sezóny 23.12. poslední akcí SRH
 • Zahájení lovné sezony druhý den po VČS spolku každého roku

Zápis a přílohy z výroční členské schůze jsou dostupné na vyžádání.

Related Posts